Novosti

27.04.2021. // Rezultati urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik

Rezultati urbanističko-arhitektonskog natječaja
za izradu idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK i DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

objavljuju REZULTATE

JAVNOG, OPĆEG, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNOG, ANKETNOG, I. STUPNJA SLOŽENOSTI URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
PROSTORA PONTE I RIBARNICE U GRADSKOJ LUCI DUBROVNIK

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 13/2021
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 106-21/DU-AU/NJN

Više

23.04.2021. // Javno obraćanje DAO kandidatima na lokalnim izborima

DAO je na mail i messenger adrese kandidiranih na lokalnim izborima uputio javno obraćanje s pet pitanja o osječkim urbanističkim temama, kako bi se mogli predizborno odrediti o načinima na koji bi se u slučaju osvajanja mandata zauzeli za neka ključna mjesta unapređenja gradskih prostornih politika.

Više

06.04.2021. // Izložba natječajnih radova u sklopu Natječaja za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva u Osijeku

RANGIRANI RADOVI:

RAD POD ŠIFROM „06“ - 1. nagrada
RAD POD ŠIFROM „09“ - 2. nagrada
RAD POD ŠIFROM „10“ - 3. nagrada
RAD POD ŠIFROM „02“ - 4. nagrada
RAD POD ŠIFROM „13“ - 5. nagrada
RAD POD ŠIFROM „08“ - 6. mjesto
RAD POD ŠIFROM „03“ - 7. mjesto

Više

26.02.2021. // REZULTATI NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**
i
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
objavljuju

REZULTATE
javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju
N A T J E Č A J A

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU
(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

Više

14.01.2021. // OBAVIJEST O ISPRAVKU IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

OBAVIJEST O ISPRAVKU IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA
za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje 
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
objavljuje

ISPRAVAK

IZMJENA I DOPUNA UVJETA
 
javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju
N A T J E Č A J A
  
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU
(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

Natječaj je raspisan 17. kolovoza 2020. godine, s rokom predaje do 17. studenog 2020. godine. Zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi, rok predaje je 11. studenog 2020. godine produljen do 1. veljače 2021. godine. Izmjene i dopune Uvjeta natječaja objavljene su 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno čl. 34. st. 4. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i krajobraza, u Uvjetima natječaja ispravlja se tehnička greška u točki 1.14. Uvjeta natječaja, tj. popisu gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

Više