Opće informacije

Slika

Društvo arhitekata grada Osijeka (u daljnjem tekstu: DAO) je dragovoljna izvanstranačka strukovna organizacija, koja djeluje s ciljem razvijanja i afirmiranja hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva.

DAO je udruga, organizirana prema «Zakonu o udrugama». DAO djeluje samostalno u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenim Statutom, i može se udruživati s drugim društvima.

Sjedište DAO je u Osijeku, Prolaz Matice Hrvatske 1. DAO djeluje na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, do osnivanja društva u ostalim gradovima Županije. Rad DAO je javan. DAO predstavlja predsjednik DAO, a zastupaju ga predsjednik, odnosno član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik DAO.

DAO ima svojstvo pravne osobe i upisano je u Registar udruga pri Županijskom uredu za opću upravu. Puni naziv DAO glasi: Društvo arhitekata grada Osijeka.

DAO uspostavlja veze sa svojim članovima izravno ili putem klubova i sekcija. Članovi mogu, u cilju uspješnijeg djelovanja i okupljanja, a prema svojim potrebama i mogućnostima osnivati klubove i sekcije. Klubovi i sekcije nemaju svojstva pravne osobe. Način rada klubova i sekcije određuje se njihovim pravilnicima, koji moraju biti u skladu s ovim Statutom, a potvrđuje ih Izvršni odbor DAO.

Ciljevi i zadaci DAO su:

Djelatnost, na provođenju ciljeva i zadataka DAO, obuhvaća: