Novosti

11.11.2020. // PRODULJENJE Natječaja za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER u Osijeku

Rok za predaju i zaprimanje natječajnih radova za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER u Osijeku produljuje se do 1. veljače 2021. godine do 15:00 sati.

Rok predaje se produljuje zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi. Natječajni program nije predmet izmjene.

Izmjene i dopune Uvjeta natječaja koje se tiču javne nabave bit će objavljene predvidivo do 17. prosinca 2020. godine.

OBAVIJEST

Više

10.11.2020. // Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE

GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi Natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB:6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: [email protected]; www.zagreb.hr; odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083; telefon: +385 1 4816151; e-mail: [email protected]; www.d-a-z.hr; odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog prostora obuhvaćenog Programom Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke s naglaskom na inovativnim rješenjima, održivosti, urbanoj regeneraciji prostora te prostornoj integraciji zone obuhvata s Gradskom četvrti Trešnjevka-sjever.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobiti najbolje urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje Prostora središta Trešnjevke kao podloge za urbanu obnovu prostora. Osobiti naglasak stavljen je na idejno rješenja niza budućih javnih prostora od planiranog novoformiranog Trešnjevačkog trga istočno od Tržnice Trešnjevka, samog prostora Tržnice Trešnjevka do prostora Javnog parka koji se nalazi južno od Tržnice.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 08.11.2020. godine.

Više

25.08.2020. // Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: [email protected]; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: [email protected] , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja nove zgrade dječjeg vrtića u Brezovici.

Više

25.08.2020. // Natječaj za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

HRVATSKA LUTRIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu.

RASPISIVAČ I NARUČITELJ natječaja je Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb, OIB: 27905228158; telefon: +385 1 6164 877; e-mail: [email protected]; https://www.lutrija.hr/
odgovorna osoba: predsjednik Uprave Mario Musa, MBA

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: [email protected] , www.daz.hr,
odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja za realizaciju, u jednom dijelu anketnog, je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Hrvatske Lutrije d.o.o. s pratećim sadržajima u Zagrebu, predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Raspisivač javnog natječaja, Hrvatska lutrija d.o.o. namjerava izgradnju na ovoj parceli razvijati u dvije faze:
- u prvoj fazi planira poslovnu zgradu sa minimalnim pratećim sadržajima za potrebe vlastitih zaposlenika i poslovnih procesa, veličine kako to dopušta prostorni plan od najmanje 11.491m2; ova faza je dio predmetnog natječaja za realizaciju,
- u drugoj fazi planira dodatne sadržaje kao proširenje i nadopunu vlastitih i drugih potreba, a do ispunjenja potencijala parcele kako je to definirano prostornim planom s narednih 11.491m2; ovaj dio planiranih potencijala u natječaju se obrađuje na anketnoj razini.

Više

17.08.2020. // N A T J E Č A J ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA – ZICER – U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
provodi

JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI
N A T J E Č A J
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU

Registarski broj Natječaja pri Hrvatskoj komori arhitekata: 67-18/OS-A/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja: E-MV-06/2020

CPV: 71242000-6

Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

Arhitektonski natječaj se provodi u okviru projekta „Znanstveno-istraživački centar
elektrotehnike i računarstva - ZICER“ (KK.01.1.1.09.0026) prijavljenog u okviru Poziva za
dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, Referentna oznaka
Poziva: KK.01.1.1.09.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.118.350,00 kn, pri čemu će ukupni iznos od 9.118.350,00
kn biti sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više