Novosti

29.09.2017. // Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

GRAD ZAGREB
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ)
organizira i provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

Više

25.08.2017. // NOVA MESTA - Konkurs za uređenje malih javnih prostora u Novom Sadu

U kontekstu priprema za 2021. godinu, kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture, u samom gradu i okolnim opštinama takozvane Zone 021 (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci) započete su pripreme za brojne intervencije manjeg obima u javnom prostoru koja će postati mesta susreta građana i širenja kulturnih sadržaja. Do odabira lokacija, kao i sadržaja ovih javnih prostora, došlo se participacijom građana. Polazna osnova ovog pristupa jeste da se javni prostori kreiraju uz učešće i po meri građana, koji imaju mnogo bolji uvid u trenutne načine korišćenja i mogućnosti njihovog budućeg razvoja. Namera je da ovo postane princip za buduće intervencije i izgradnju javnih prostora u Novom Sadu.

Konkurs traje od 15. avgusta do 15. septembra.

Više

08.08.2017. // Natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja OSNOVNE ŠKOLE PODBREŽJE

Oglas o raspisu natječaja

Uvjeti natječaja

Lokacija

Više

06.07.2017. // Stručno putovanje u Japan

Kolegica Melita Rački iz Zagreba organizira stručno putovanje u Japan u listopadu 2017. god., s temom suvremene arhitekture Japana. Pozivaju se svi eventualno zainteresirani članovi DAO-a da se prijave.

Itinerar

Više

04.07.2017. // Radionica ''Overbooking the City"

Radionica ''Overbooking the City'' održava se od 20. do 26. kolovoza u Dubrovniku u organizaciji udruge Urban Transcripts (London) u partnerstvu sa udrugom PLACA – kolektiv za istraživanja o prostoru (Dubrovnik) i uz potporu Društva arhitekata Dubrovnik, Grada Dubrovnika i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (Sveučilište u Splitu).

Više