Novosti

21.05.2020. // NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM U DUBROVNIKU

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
P R O J E K T N I N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik | OIB: 21712494719 | telefon: 020 351 851 | e-mail: [email protected] | odgovorna osoba: Mato Franković, gradonačelnik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb | OIB: 01152649489 | telefon: +385 1 4816 151 | e-mail: [email protected] | odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., predsjednica

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.

Raspisivač javnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Više

11.05.2020. // Platforma obnovi.zg

Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste sudjelovali u kreiranju platforme obnovi.zg, ovdje preuzmite upute, a kontaktirajte nas na [email protected]!

Više o platformi obnovi.zg http://obnovi-zg.uha.hr/

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista | Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu | Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu |

Više

05.05.2020. // Rezultati Natječaja za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku


Rezultati
Natječaja za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

GRAD ILOK i GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
objavljuju rezultate za javni, opći, I. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju

N a t j e č a j
za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

RASPISIVAČ, naručitelj i investitor Natječaja je Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, MB 2576899, OIB 83038408398, kojeg zastupa Gradonačelnica Marina Budimir, dr. med.spec. obiteljske medicine, e-mail: [email protected]; mrežna stranica: www.ilok.hr
PROVODITELJ Natječaja je Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek,Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan, prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.;e-mail: [email protected]; mrežna stranica: www.gfos.unios.hr
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: [email protected] (Društvo arhitekata grada Osijeka).
Registarski broj Natječaja: 91-20/IL-UKL/NJN
Natječaj je u sustavu javne nabave: Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja:31/2020.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-krajobrazno-likovnog rješenja Spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku.

Grad Ilok želi, uz podršku Ministarstva branitelja, Spomen-parkom žrtvama Domovinskog rata odati počast svim stradalnicima Domovinskog rata s područja Iloka, kao i osigurati nove urbane sadržaje. Svrha projekta je obilježavanje događaja iz novije povijesti i stvaranje novog visokovrijednog mjesta okupljanja u gradu.

Cilj Natječaja je, analizirajući prostorne mogućnosti i uvjete gradnje na lokaciji, dobiti najbolje urbanističko, krajobrazno i likovno rješenje za realizaciju programom planiranih sadržaja. Prvonagrađeno rješenje poslužit će kao podloga za izradu daljnje potrebne projektnotehničke dokumentacije za izvedbu Spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku. Za ostatak čestice u vlasništvu Grada Iloka namijenjene za izvedbu spomen-parka cilj je anketno propitati prostorne mogućnosti, bez namjere realizacije.

Na Natječaj, koji je trajao od 19. veljače 2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 20. travnja 2020. godine zaprimljeno je ukupno 18 radova.

OCJENJIVAČKI SUD djelovao je u sastavu:

Predsjednik Ocjenjivačkog suda

Ivan Cingel, dipl.ing.arh.

Članovi Ocjenjivačkog suda

Marina Budimir, dr. med. spec. obiteljske medicine, predstavnica Raspisivača
izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Ilija Pole, ugostiteljsko-turistički djelatnik u mirovini, predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana: izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica Natječaja: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag. ing. arch.

DETALJNIJE O NATJEČAJU http://www.gfos.unios.hr/rezultati-natjecaja-za-idejno-urbanisticko-krajobrazno-likovno-rjesenje-spomen-parka-zrtvama-stradalim-u-domovinskom-ratu-u-iloku

Više

06.04.2020. // NATJEČAJ ZA IDEJNO URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNO-LIKOVNO RJEŠENJE SPOMEN-PARKA ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU U ILOKU

NATJEČAJ ZA IDEJNO URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNO-LIKOVNO RJEŠENJE SPOMEN-PARKA ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU U ILOKU

OBAVIJEST NATJECATELJIMA

Poštovani natjecatelji,

sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, obavještavamo vas da svoje natječajne radove za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku NE ŠALJETE POŠTOM i NE DONOSITE OSOBNO na adresu raspisivača.

Više

02.04.2020. // OTVORENI POZIV ZA UKLJUČIVANJEM U STRUČNU RASPRAVU O MOGUĆIM MODELIMA OBNOVE

Šest strukovnih udruženja i institucija s područja arhitekture, urbanizma i povijesti umjetnosti (Društvo arhitekata Zagreba, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske) 26.03.2020. zatražilo je hitno formiranje Koordinacijskog tijela na razini Vlade, te se stavilo na raspolaganje građanima Zagreba i upravnim tijelima Grada i Republike Hrvatske, u cilju što kvalitetnijeg prevladavanja situacije prouzročene katastrofalnim potresima 22.03.2020. godine.

Kako bismo što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka potrebno je uključiti što širi krug stručne javnosti i međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan su od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.

Stoga Vas pozivamo da se uključite u stručnu raspravu o mogućim modelima obnove.

Cilj rasprave je temeljem postojećih iskustava (domaćih i stranih) pokrenuti razmišljanje o nekim novim konceptima obnove prostora, a napose graditeljske baštine, s vizijom da zaključci postanu baza za unapređenje stanja u područjima koja su najviše stradala od potresa kao i poticaj za stvaranje modela sanacije prostora devastiranih kroz sve vrste elementarnih i drugih nepogoda (uključujući i neplansku gradnju).

Više