Novosti

26.02.2021. // REZULTATI NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU**
i
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
objavljuju

REZULTATE
javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju
N A T J E Č A J A

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU
(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

Više

14.01.2021. // OBAVIJEST O ISPRAVKU IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

OBAVIJEST O ISPRAVKU IZMJENA I DOPUNA UVJETA NATJEČAJA
za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje 
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
objavljuje

ISPRAVAK

IZMJENA I DOPUNA UVJETA
 
javnog, općeg, projektnog, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju
N A T J E Č A J A
  
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU
(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

Natječaj je raspisan 17. kolovoza 2020. godine, s rokom predaje do 17. studenog 2020. godine. Zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi, rok predaje je 11. studenog 2020. godine produljen do 1. veljače 2021. godine. Izmjene i dopune Uvjeta natječaja objavljene su 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno čl. 34. st. 4. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i krajobraza, u Uvjetima natječaja ispravlja se tehnička greška u točki 1.14. Uvjeta natječaja, tj. popisu gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

Više

08.01.2021. // ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA - NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU

ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA

Više

18.12.2020. // OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA UVJETA NATJEČAJA za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA UVJETA NATJEČAJA
za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER - u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje 
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
objavljuje

IZMJENE I DOPUNE UVJETA NATJEČAJA
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU
(registarski broj natječaja 68-18/OS-A/NJN; evidencijski broj nabave: E-MV-06/2020)

Natječaj je raspisan 17. kolovoza 2020. godine, s rokom predaje do 17. studenog 2020. godine. Zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi, rok predaje je 11. studenog 2020. godine produljen do 1. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

Natječajni program nije predmet izmjena i dopuna.

Više

11.11.2020. // PRODULJENJE Natječaja za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER u Osijeku

Rok za predaju i zaprimanje natječajnih radova za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER u Osijeku produljuje se do 1. veljače 2021. godine do 15:00 sati.

Rok predaje se produljuje zbog izmjena odredbi Uvjeta natječaja radi prilagodbe Zakonu o javnoj nabavi. Natječajni program nije predmet izmjene.

Izmjene i dopune Uvjeta natječaja koje se tiču javne nabave bit će objavljene predvidivo do 17. prosinca 2020. godine.

OBAVIJEST

Više