Novosti

09.04.2018. // Rezultati: Natječaja za Spomen Park braniteljima u Bednji

Na natječaj, koji je trajao od 22.01.2018.. god. do roka za predaju natječajnih radova 08.03.2018. god., zaprimljeno je ukupno 18 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjivačkog suda
1. Hrvoje Bilandžić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Članovi ocjenjivačkog suda
2. Mr.sc. Zdravko Jakop, državni tajnik RH
3. Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch., ovlašteni krajobrazni arhitekt

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
4. Draženka Salopek Gregurinčić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
Tehnička komisija
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,
Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 04.04.2018. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

I. Nagrada u neto iznosu 15.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 2:
AUTORI: Ivana Tomašević, mag.ing.prosp.arch.; Katarina Čović, mag.ing.prosp.arch.; Mihaela Meštrović, mag.ing.prosp.arch.; Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch.

II. Nagrada u neto iznosu 9.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8:
AUTORI: Boris Buljan, mag.ing.arch.; Arian Todorović, dipl.inž.arh.urb.; Tomislav Krišto, dipl.inž.arh.urb.; Dorian Vujnović, abs.arh.; Mateo Zonta, stud.arh.; Martina Vitlov, stud.arh.

III. Nagrada u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 13:
AUTORI: X.3.M. d.o.o.; Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.; Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.; Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 320.000,00 kn (bez PDV-a).

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

Plakati nagrađenih radova