Novosti

05.05.2020. // Rezultati Natječaja za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

Rezultati
Natječaja za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

GRAD ILOK i GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
objavljuju rezultate za javni, opći, I. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju

N a t j e č a j
za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

RASPISIVAČ, naručitelj i investitor Natječaja je Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, MB 2576899, OIB 83038408398, kojeg zastupa Gradonačelnica Marina Budimir, dr. med.spec. obiteljske medicine, e-mail: [email protected]; mrežna stranica: www.ilok.hr
PROVODITELJ Natječaja je Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek,Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan, prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.;e-mail: [email protected]; mrežna stranica: www.gfos.unios.hr
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: [email protected] (Društvo arhitekata grada Osijeka).
Registarski broj Natječaja: 91-20/IL-UKL/NJN
Natječaj je u sustavu javne nabave: Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja:31/2020.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-krajobrazno-likovnog rješenja Spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku.

Grad Ilok želi, uz podršku Ministarstva branitelja, Spomen-parkom žrtvama Domovinskog rata odati počast svim stradalnicima Domovinskog rata s područja Iloka, kao i osigurati nove urbane sadržaje. Svrha projekta je obilježavanje događaja iz novije povijesti i stvaranje novog visokovrijednog mjesta okupljanja u gradu.

Cilj Natječaja je, analizirajući prostorne mogućnosti i uvjete gradnje na lokaciji, dobiti najbolje urbanističko, krajobrazno i likovno rješenje za realizaciju programom planiranih sadržaja. Prvonagrađeno rješenje poslužit će kao podloga za izradu daljnje potrebne projektnotehničke dokumentacije za izvedbu Spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku. Za ostatak čestice u vlasništvu Grada Iloka namijenjene za izvedbu spomen-parka cilj je anketno propitati prostorne mogućnosti, bez namjere realizacije.

Na Natječaj, koji je trajao od 19. veljače 2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 20. travnja 2020. godine zaprimljeno je ukupno 18 radova.

OCJENJIVAČKI SUD djelovao je u sastavu:

Predsjednik Ocjenjivačkog suda

Ivan Cingel, dipl.ing.arh.

Članovi Ocjenjivačkog suda

Marina Budimir, dr. med. spec. obiteljske medicine, predstavnica Raspisivača
izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Ilija Pole, ugostiteljsko-turistički djelatnik u mirovini, predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana: izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica Natječaja: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag. ing. arch.

Ocjenjivački sud je na III. sjednici održanoj od 23. travnja do 02. svibnja 2020. jednoglasno donio sljedeću Odluku o dodjeli nagrada:

  1. Nagrada u neto iznosu 25.000,00 kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „04“

AUTORI: Nikola Mikulić, m.i.a.
Pjero Peša, m.i.a.

  1. Nagrada u neto iznosu 15.000,00 kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „05“

AUTORI: Arian Todorović
Tomislav Krišto
Mateo Zonta
Domagoj Vesić
Boris Buljan

3.Nagrada u neto iznosu 10.000,00kn dodijeljena je RADU POD ŠIFROM „02“

AUTORI: Dragun arhitekti j.d.o.o.
Mateo Dragun
Ana Kakić
Suradnica: Lucija Vulić

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Planirana sveukupna vrijednost investicije obuhvaća dijelove idejnog rješenja u segmentu za realizaciju, uključujući izradu spomenika spremnog za montažu, ne uključujući anketni segment, te iznosi maksimalno 1.000.000,00 kn (bez PDV).
Provedbu natječaja sufinancira Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u iznosu od 100.000,00 kn.
Procijenjena vrijednost ugovora o uslugama za izradu projektno – tehničke dokumentacije dijela za realizaciju te usluga projektantskog nadzora ukupno procijenjene vrijednosti 100.000,00 kn obuhvaća izvedbene projekte svih struka s troškovnicima za nabavu radova, u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ („Narodne novine“ broj 85/14) i u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16),.

Za Ocjenjivački sud:
mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.
Tajnica Natječaja

DETALJNIJE O NATJEČAJU http://www.gfos.unios.hr/rezultati-natjecaja-za-idejno-urbanisticko-krajobrazno-likovno-rjesenje-spomen-parka-zrtvama-stradalim-u-domovinskom-ratu-u-iloku