Novosti

02.12.2021. // OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKU GRADA OSIJEKA, g. IVANU RADIĆU

DAO je na mail adresu gradonačelnika Ivana Radića poslao otvoreno pismo na temu revitalizacije područja OLT-a:

Poštovani gradonačelniče,

Na sjednici Županijske skupštine održanoj u srijedu 24.11. osječko-baranjski župan Ivan Anušić, na upit vijećnika Domagoja Mikulića o revitalizaciji područja OLT-a, odgovorio je, prema izvještaju iz Glasa Slavonije, da je završena konzervatorska studija koja je "dala smjernice kako intervenirati na tom području". Imaju već, dodao je, i "idejno rješenje" te počinju "s izradom projektne dokumentacije koja će dati detaljan opis svega onog što ćemo ondje raditi" i "s kojom ćemo krenuti prema fondovima europske unije".

Činjenica posjedovanja idejnog rješenja implicira da je već poznato o kakvim je konkretno sadržajima riječ, što župan u nastavku i eksplicira: "50-metarski olimpijski bazen, a ideja je realizirati i projekt sportskog inkubatora".

Za vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore, Vi ste u ožujku ove godine, u intervjuu za Glas Slavonije, posebno apostrofirali voljnost "sjesti s društvom arhitekata i definirati standarde kojima ćemo štititi najvrednije prostore koje imamo i planirati razvoj grada da bude na ponos svima".

U istom duhu, DAO je u travnju javnim obraćanjem kandidiranima na lokalnim izborima uputilo pet pitanja o načinu na koji bi se u slučaju osvajanja mandata zauzeli za neka ključna mjesta unapređenja gradskih prostornih politika. Jedno od pitanja odnosilo se na područje OLT-a i glasilo je: "Tijekom prošle godine Osječko-baranjska županija je izvršila skandalozno, stručno neprihvatljivo preuzimanje prostornoplanske ingerencije nad dijelovima grada Osijeka – područjima za budući Gospodarski centar i novi Kliničko-bolnički centar – kako bi izbjegla obavezu provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za takve strateške javne projekte. Grad Osijek nije ništa poduzeo protiv toga. Hoće li i u Vašem mandatu biti moguća suglasnost Grada Osijeka s oduzimanjem mu ustavnog prava na planiranje vlastitog građevinskog područja naselja? Može li se računati na to da će za prostor bivšeg OLT-a, slijedom obaveze iz GUP-a, biti raspisan javni urbanističko-arhitektonski natječaj?"

Od istaknutijih kandidata za gradonačelnika Grada Osijeka, zaprimili smo odgovore Vladimira Šišljagića, Gorana Kušeca, Berislava Mlinarevića i Katarine Kruhonja. Sa žaljenjem moramo konstatirati kako Vaš odgovor, nažalost, nismo dočekali.

Nekoliko dana nakon javnog obraćanja DAO u Glasu Slavonije je izašao članak o "udahnjivanju novog života OLT-u", kojim se izvještava da je župan s Konzervatorskim projektnim ateljeom Osijek potpisao "Ugovor o izradi pripremne dokumentacije strateškog projekta revitalizacije ‘brownfield‘ područja OLT Osijek - konzervatorska dokumentacija". Na osnovu koje će se, podvučeno je, "izrađivati sva druga dokumentacija potrebna za realizaciju projekta obnove područja OLT-a". Župan dalje navodi "kako je do sada izrađeno ili je u postupku izrade studija izvedivosti, idejno-tehničko i arhitektonsko rješenje te glavni izvedbeni projekt rekonstrukcije i prenamjene prostora" – što je detaljnija verzija ovoga o čemu slušamo sedam mjeseci kasnije. Detaljnije je tada dan i popis planiranih sadržaja, kroz dvije faze: "U prvoj bi se realizirali gospodarski sadržaji (poduzetnički inkubator, akcelerator STEM tehnologije, inkubator za kulturne i kreativne industrije), obrazovno-sportski sadržaji (sportski talent akcelerator i 50-metarski bazen), kulturno-obrazovni sadržaji (kazalište male scene i alternativna kulturna scena te muzej-galerija za potrebe obrazovnih institucija). U drugoj fazi projekta trebao bi se realizirati projekt poticajne stanogradnje za 1600 stanovnika, odnosno 380 stanova".

Najave ovakvog programskog sadržaja u optjecaju su u medijima već posljednje dvije godine, a izložene su i na Županijskoj skupštini još u prosincu 2019. godine.

Napominjemo da je za područje OLT-a, kao područje planirano za urbanu preobrazbu, člankom 79. Zakona o prostornom uređenju (ZPU) naložena obaveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU). Slijedom čega Generalni urbanistički plan grada Osijeka (GUP) na kartografskom prikazu 4.2.2. "Područja primjene planskih mjera zaštite", kao i u članku 69. Odrebi za provedbu, utvrđuje obavezu izrade UPU-a 9: "Urbanistički plan uređenja bivše ljevaonice". A člankom 72., koji govori o obavezi provedbe javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja, u stavku 6. je izrijekom za UPU bivše ljevaonice propisana izrada "više varijantnih rješenja", odnosno provedba "javnog natječaja".

Naglašavamo još jednom da obaveza izrade UPU-a pritom ne ovisi samo o GUP-u i nije je iz njega moguće izbrisati, jer je prenesena kao proizlazeća iz samog ZPU-a.

U tom se svjetlu postavlja pitanje kako je moguće da Osječko-baranjska županija raspolaže programskim sadržajem čitavog područja dok ne postoji UPU koji je i zakonski i po osječkom GUP-u tome preduvjet? Štoviše, barem godinu i pol prije ugovaranja izrade konzervatorske studije na osnovu koje će se, kako je rečeno, izrađivati sva daljnja dokumentacija. Otkud, napokon, izrađenost "idejnog rješenja" ili pokretanje izrade arhitektonskih i izvedbenih projekata – na što god da se to odnosilo – ako nije izrađen urbanistički plan prema kojem bi se rješenja i projekti trebali ravnati i u njega uklopiti? Kako je moguće da i programski sadržaj i idejno rješenje i projekti budu tako prejudicirani – a priori definirani ili najavljeni da u postupku izrade – prethodno nabavljanju više varijantnih rješenja UPU-a, odnosno provedbi javnog natječaja, dakle zaobilazeći GUP koji to propisuje?

U potpunosti zaobilazeći, ukratko, Grad Osijek u planiranju gradskog područja koje jest u planskoj ingerenciji Grada Osijeka. Kao da uopće Grad Osijek sa svojim urbanističkim planovima ne postoji.

I je li to zaobilaženje nešto protiv čega Grad neće imati ništa protiv?

U svrhu štićenja najvrednijih prostora koje imamo i planiranja razvoja grada da bude na ponos svima – kao Vašoj sjajnoj formulaciji iz predizborne kampanje – pozivamo Vas da zaštitite javni interes građana Osijeka, koji su Vam za to dali mandat, tako da ne dopustite ovakvo metodološki neispravno i uzurpacijsko (na štetu Grada Osijeka) projektiranje područja OLT-a, kao jedan od potencijalom najvrednijih gradskih prostora.

S poštovanjem,

IZVRŠNI ODBOR DAO:
doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.
Marija Krajnović, mag.ing.arch.
mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.
doc.dr.sc. Željka Jurković, dipl.ing.arh.
Juraj Kopić, mag.ing.arch.
Domagoj Ivanović, mag.ing.arch.

PREDSJEDNIK DAO: Ivan Cingel, dipl.ing.arh.