Novosti

01.01.2013. // Osnivanje Arhitektonskog fakulteta u Osijeku

O osnivanju studija arhitekture u Osijeku već se duže razmišlja. Čak su neka konkretna razmatranja i prijedlozi prošli određene nivoe rasprave, prije svega u inicijativi i uz veliki angažman pojedinih profersora sa Sveučilišta.

Kako se zadnjih godina dogodilo nekoliko bitnih okolnosti koje su imali širi značaj na proces konačnog konsolidiranja stručnog i znanstvenog područja arhitekture u odnosu na druge struke, prije svega građevinarstvo (u užem smislu), te višestrano iniciran proces decentralizacije sveukupnih oblika gospodarskog, kulturnog, pa prema tome i obrazovnog djelovanja, a što bi za posljedicu trebalo imati uravnotežen razvoj cijele države, stekli su se uvjeti da se tema osnivanja odgovarajućeg studija arhitekture ozbiljno razmotri i u našoj sredini. Posebno je značajnu ulogu u tom smislu odigralo formiranje Komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, unutar koje se već niz godina raspravlja o strukovnom diferenciranju, kao i uvjetima za bavljenje odgovarajućim strukovnim zadacima. To sasvim sigurno odlučujuće utječe i na obrazovni sustav po strukama.

Dodatna novost u svemu su prihvaćeni principi novog sustava studiranja - Bolonjski proces - koji u taj projicirani sustav moraju biti logično i funkcionalno uklopljeni.

Osijek je najveći grad Slavonije i Baranje. Na području grada može se pratiti kontinuitet naseljavanja i građenja od prethistorije do danas. Od kamenih i koštanih predmeta iz neolita, posuda iz željeznog doba, preko rimske Murse, barokne Tvrđe, koja je sačuvani barokni ambijent, pa do danas, na ovom prostoru kontinuirano se izmjenjuju kulture i civilizacije. Kultura, dakle i arhitektura i kiparstvo i slikarstvo kroz povijest, ali i danas, značajan su sudionik i poticaj kreiranju svakodnevnog života.