Novosti

17.04.2019. // OGLAS O REZULTATIMA PROJEKTNOG NATJEČAJA za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

OGLAS O REZULTATIMA PROJEKTNOG NATJEČAJA
Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 71-19/DU-AU/N

RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
UDRUGA „Mali Stradun“,
Čira Carića 7, 20000 Dubrovnik.
OIB: 86285408260
telefon: +385 912323205
e-mail: [email protected]
odgovorna osoba: Nikola Sršen, dr. med. dent., predsjednik

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb
OIB: 75866788318
Tel: +385 1 455 11 44
Mob: +385 98 298 386
E-mail: [email protected]
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Društvo arhitekata Dubrovnika
Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik
[email protected]
Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt Entasis d.o.o. studio za arhitektonsko projektiranje Ulica kralja Tomislava 7A, 20000 Dubrovnik
Božo Benić, mag.ing.arch.
Ured ovlaštenog arhitekta Božo Benić
Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik

VRSTA NATJEČAJA
Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK.

PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja bila je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Osnovni cilj natječaja bilo je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog, cjelovitog, ekonomičnog i održivog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk, uz uvažavanje i referiranje na oblikovni i prostorni sklop postojeće arhitektonske strukture.

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
U svojstvu autora imala je jedna ili više stručnih fizičkih osoba uz uvjet da je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist.

OGLAS O NATJEČAJU
Obavijesti o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata te dnevnom tisku (''Slobodna Dalmacija'')

NATJEČAJNI ELABORAT
Natječajnu dokumentaciju Raspisivač je stavio sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku na poveznicu: https://studio.gin.hr/index.php/s/qdLGtpjjwUzezUj, a za dostavu pitanja natjecatelja otvorio poseban mail [email protected].

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja : 1.2.2019.
Rok za postavljanje pitanja: 19.2.2019.
Rok za odgovore na pitanja : 1.3.2019.
Rok predaje natječajnih radova : 2.4.2019. godine do 16:00 sati bez obzira na način dostave na adresi:
Studio A d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Ocjenjivački sud:
1. Nikola Popić, dipl. ing.arh. predstavnik Provoditelja, Predsjednik Os-a
2. Lovel Giunio, dipl. ing.arh., predstavnik Grada Dubrovnika
3. Dražen Pejković, dipl. ing.arh., predstavnik Provoditelja
4. Gordana Radman, dipl. ing.arh., predstavnik Raspisivača
5. Nikola Sršen, dr. med. dent., predstavnik Raspisivača
Zamjenica člana OS-a:
Dalia Đuratović, dipl.ing.arh.,predstavnica Raspisivača
Stručni savjetnik:
Vid Tapalović, dipl.oec., predstavnik Raspisivača
Tehnička komisija:
Ivica Jandrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Andrea Vukojić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
Tajnik natječaja:
Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

NAGRADE
Na natječaj su u propisanom roku pristigla 3 (tri) rada, a jednoglasnom odlukom Ocjenjivačkog suda, dodijeljene su slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 60.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „ B “
Autor:

Dražen Colnago, dipl.ing.arh
Suradnici:
Živko Filipin, mag.ing.arch
Željko Kolar, mag.ing.arch
Vesna Špika, mag.ing.aedif
Marko Čagar, dip.ing.građ

DRUGA NAGRADA u iznosu od 45.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „ A “
Autori:

Marko Chiabov, mag.ing.arch
Ria Tursan

TREĆA NAGRADA u iznosu od 30.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „ C “
Autor:
Praxa za arhitekturu i dizajn d.o.o.
Jelena Miljanović, mag.ing.arch
Marijela Sviralić, mag.ing.arch

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
Pored usklađenosti rada s Programom i Uvjetima natječaja, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao sljedeće:
- ukupnu urbanističko-prostornu koncepciju (odnos prema izvornom projektu i okolišu:
topografiji terena, hortikulturi i okolnim cjelinama),
- arhitektonsko oblikovanje,
- ekonomičnost i provedivost rješenja,
- odnos prema parkovnim i zelenim površinama,
- kvalitetu prostorno-funkcionalnih rješenja pojedinih sklopova,
- provedivost i faznosti gradnje prilikom realizacije izgradnje u gradbenom i imovinsko-pravnom smislu
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00 kuna bez PDV-a, tj. 5800 kn/m2 bez PDV-a trošak građenja i 1170 kn/m2 za vanjsko uređenje.
Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.