Novosti

12.05.2021. // Odgovor KATARINE KRUHONJA na javno obraćanje DAO s pet pitanja političkim strankama i kandidatima za gradonačelnika Grada Osijeka

DAO je na mail i messenger adrese kandidiranih na lokalnim izborima uputio javno obraćanje s pet pitanja o osječkim urbanističkim temama, kako bi se mogli predizborno odrediti o načinima na koji bi se u slučaju osvajanja mandata zauzeli za neka ključna mjesta unapređenja gradskih prostornih politika.

Objavljujemo odgovor Katarine Kruhonja.

"Poštovani članovi i članice Društva arhitekata grada Osijeka,

Hvala na poslanim upitima kojima mi skrećete pažnju na pitanja koje ste kao strukovna udruga detektirali kao važna za unapređenje gradskih prostornih politika.

U fazi sam proučavanja stanja/ gradskih politika iz različitih aspekata urbanog života građana. I bez detaljne analize mogu se složiti da je GUP koji je od 2006.g 8 puta mijenjan izgubio koncepcijski smisao te je nužno donijeti novi. Na konkretna pitanja ću odgovoriti u mjeri u kojoj za sada mogu u nastavku.

Sažeto, moje je mišljenje da Osijek treba viziju svog razvoja kao centra županije i šire regije. To je potrebno iz dva razloga. Zato što Grad nema strateški plan razvoja za nadolazeće razdoblje i zato što se suočavamo s brzim porastom gospodarske, društvene i ekološke nesigurnosti na koje treba dati nove lokalne odgovore. Uvjerena sam da će uključiv, sudionički način imaginiranja cjelovitih održivih odgovora, kakvog planiram potaknuti, imati dva važna ishoda (pod sudionički način podrazumijevam uključivanje struke, znanosti, udruga i građana). Prvi željeni ishod je okupljanje oko zajedničke vizije – dakle jačanje društvene kohezije, motivacije i kreativnosti. Drugi je definiranje okvira za razradu strategije razvoja za razdoblje od 10 godina (možda i kraće s obzirom na dinamiku promjena trendova) i svih strateških planova pojedinih područja koje se u taj zajednički okvir trebaju uklopiti. Teško mi je zamisliti raditi pojedinačne planove bez prethodnog usuglašavanja vizije. To se, također, tiče i GUP-a koji treba sadržavati ili uzimati u obzir i krajobraznu arhitekturu koja štiti i širi urbane zelene zone.

1.

Generalni urbanistički plan grada Osijeka (GUP) donesen je 2006. godine, u međuvremenu je doživio osam izmjena i dopuna te odavno izgubio koncepcijski smisao. Imate li namjeru u Vašem mandatu pokrenuti izradu novog GUP-a na stručnom, analitičkom i koncepcijskom temelju, te hoćete li u izradu uključiti lokalno društvo arhitekata, kao što su to napravili Grad Dubrovnik i Grad Split? Mislite li i općenito, i na koji način, u Vašem mandatu u svoj rad uključiti Društvo arhitekata grada Osijeka te druge strukovne udruge i organizacije?

Da, nastavno na gore rečeno, novi GUP koji ima novi koncepcijski okvir a izrađen na temelju analiza i riječi struke. Ne vidim razloga da DAO ne bi bio uključen, štoviše. U politiku ulazim kako bih pridonijela da se napravi nužan zaokret – okupiti ljude oko zajedničkog dobra. To, prije svega znači napustiti praksu koja se zatvara u klijentističke grupe.

2.

Zakon o prostornom uređenju za velike gradove zahtijeva zasebno ustrojena upravna tijela za obavljanje stručnih i za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja. Grad Osijek trenutno raspolaže samo tijelom za upravne, ne i onim za stručne poslove, što se izrazito osjeti na gradskom urbanizmu - nema ga! Zakon, nadalje, velikim gradovima omogućava osnivanje vlastitog Zavoda za prostorno uređenje kao javne ustanove, što bi znatno unaprijedilo strateško i provedbeno planiranje grada. Na koji način u Vašem mandatu planirate reorganizirati gradski resor prostornog uređenja u svrhu stručnog unapređivanja i zakonitog ustrojavanja?

Držim da je doista potrebno gradski resor prostornog uređenja upotpuniti kapacitetom za obavljanje stručnih poslova. Posebno ukoliko to bi to skratilo nedopustivo sporo izdavanje građevinskih dozvola. Na koji će to način biti, teško mogu sada definirati. Mislim da će, možda, biti potrebno neko prijelazno rješenje radi provedbe procesa strateškog planiranja. Trajno rješenje će biti usuglašeno u tom procesu. Važno mi je istražiti mogućnosti suradnje i sa stručnom i znanstvenom zajednicom te proučiti dobre prakse koje spominjete.

3.

Javni urbanističko-arhitektonski natječaji postupci su javne nabave u kojima pobjeđuje najbolji idejni projekt, a ne ekonomski najpovoljnija ponuda. Zanima nas Vaš generalan stav o takvim javnim natječajima te za koje biste ih lokacije od općeg značaja, u javnom ili privatnom vlasništvu, obavezno proveli? Hoće li se u Vašem mandatu Grad Osijek aktivno angažirati na otkupu, odnosno zadržavanju u javnom vlasništvu prostora od javnog značaja?

Slažem se da javni urbanističko-arhitektonski natječajni postupci trebaju biti sačinjeni po kriteriju kvalitete idejnog rješenja. Imajući u vidu Vaše pitanje br. 4. uzimam u obzir da bi bilo ključno urediti odnose Grada i Županije Osječko - baranjske u vezi ingerencije Grada nad područjima za budući Gospodarski centar i novi Kliničko-bolnički centar prije svega radi osiguranja da se ne provedu poslovi koji bi mimoišli obavezu javnog urbanističkog-arhitektonskog natječaja. Pomno ću, uz stručnu pomoć, to proučiti. Od ostalih prostora smatram da bi urbanističko-arhitektonske natječaje trebalo provesti za rekonstrukciju Kopakabane; područje nekadašnjeg OLT-a, nogometnog stadiona i pojasa oko njega; kompleks sadašnje Kliničke bolnice kada se iseli. Nadalje, lokacije od općeg značaja su Hipodrom, streljana Pampas, prostori zatvorenih trgovačkih centar (Pevec, Getro, MD profil..), prostori Šibicare, Kožare... Nisam sigurna oko najavljivanih nadvožnjaka i podvožnjaka – za sada nemam detaljnih i cjelovitih informacija.
Da, angažirati ću Grad radi zadržavanja, a i otkupa prostora od javnog značaja.

4.

Tijekom prošle godine Osječko-baranjska županija je izvršila skandalozno, stručno neprihvatljivo preuzimanje prostornoplanske ingerencije nad dijelovima grada Osijeka – područjima za budući Gospodarski centar i novi Kliničko-bolnički centar – kako bi izbjegla obavezu provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za takve strateške javne projekte. Grad Osijek nije ništa poduzeo protiv toga. Hoće li i u Vašem mandatu biti moguća suglasnost Grada Osijeka s oduzimanjem mu ustavnog prava na planiranje vlastitog građevinskog područja naselja? Može li se računati na to da će za prostor bivšeg OLT-a, slijedom obaveze iz GUP-a, biti raspisan javni urbanističko-arhitektonski natječaj?

Kao što sam navela u prethodnom odgovoru, insistirati ću na obavezi provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja za lokacije od općeg značaja."