Novosti

18.10.2016. // Natječaj za izradu umjetničko - likovnog rješenja akumulatora topline

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
u organizaciji i provedbi
za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb

Objavljuje raspis za
Umjetničko - likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
za izradu
Umjetničko - likovnog rješenja akumulatora topline

INVESTITOR I NARUČITELJ
HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, koje zastupa direktor Damir Božičević

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik dr.sc.Rene Lisac, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan navedenih uvjeta:
- umjetnici sa završenom likovnom akademijom;
- arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;
- dizajneri sa završenim Studijem dizajna;
- umjetnici sa redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, HDD, UHA i slično)

ROKOVI
Početak natječaja: četvrtak, 13.10.2016.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: nedjelja, 23.10.2016.
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 23.11.2016.

NAGRADE
Ako do određenog roka stigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:

            neto iznos       bruto iznos

I. nagrada 35.000,00 kn 44.100,00 kn

II. nagrada 21.000,00 kn 26.460,00 kn

III. nagrada 14.000,00 kn 17.640,00 kn

Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Robert Križnjak, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a
prof. Franka Gojanović, dopredsjednica OS-a
Jelena Damjanović, dipl.novinar
Sandro Đukić, likovni umjetnik
Andre Filetin, dizajner

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda: Roman Vukoja, dipl.ing.arh.
Stručna savjetnica: Sonja Jerković, dipl.ing.građ.
Tehnička komisija: Luka Ćaćić, mag.ing.aedif.; Boris Vidaković, dipl. ing. arh.
Tajnica natječaja: Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) i Uvjetima natječaja kojih su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD

Natječajne podloge