Novosti

19.09.2014. // NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu (tzv. ''zelene postaje'') - energija za budućnost

INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu (tzv. ''zelene postaje'') - energija za budućnost

INVESTITOR I RASPISIVAČ: INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., koju zastupa Darko Markotić, izvršni direktor

ORGANIZATOR I PROVODITELJ : DRUŠTVO ARHITEKATA SPLIT (DAS), koje zastupa predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s ''Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma'' UHA i HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Pravo sudjelovanja ima svaka osoba s prebivalištem ili tvrtka sa sjedištem u RH koja ispunjava stručne i ostale uvjete.

ROKOVI:

 • početak Natječaja: 17. rujna 2014. godine
 • rok za postavljanje pitanja: 12. listopada 2014. godine
 • rok za predaju radova: 18. studenog 2014. godine

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 183-14-ST-UA.

NAGRADE:

 • I nagrada: 55.000,00 kn netto
 • II nagrada: 30.000,00 kn netto
 • III nagrada: 20.000,00 kn netto

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija: OPĆI UVJETI NATJEČAJA PROGRAM NATJEČAJA (tekstualni i grafički dio). Natjecatelji mogu preuzeti natječajne podloge u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: [email protected], nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom, uz plaćanje naknade poštanskih troškova

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

 • 1. prof. Ante Kuzmanić , dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja - Predsjednik OS
 • 2. mr.sc. Marina Burazer , direktorica Sektora korporativnih komunikacija, predstavnik Raspisivača
 • 3. Davor Peruško , direktor Sektora maloprodaje i marketinga, predstavnik Raspisivača
 • 4. Saša Bui , dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
  1. Lea Pelivan , dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
 • zamjenici članova:

  Zoran Obradović , direktor Službe za marketinške komunikacije, predstavnik Raspisivača

  Domagoj Palac , direktor Službe upravljanja kategorijama, predstavnik Raspisivača

  Marijana Bronzović , dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 • stručna savjetnica: Sandra Ljubić Schnapp , dipl.ing.arh.

 • tehnička komisija: Antonija Ivičak , mag.ing.aedif., predstavnik Raspisivača; Tanja Zahra , dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja

 • tajnik Natječaja: Dragan Žuvela , dipl.ing.arh. - predstavnik Provoditelja

Više informacija o Natječaju na web stranici www.d-a-s.hr. Natječajne podloge mogu se naručiti na e-mail: [email protected]. Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti na web stranicama DAS-a: www.d-a-s.hr i INA d.d.: www.ina.hr.