Novosti

13.01.2015. // NATJEČAJ za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj

JAVNI, OTVORENI, OPĆI, U JEDNOM STUPNJU I ANONINMI, ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG, ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG I KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA

NATJEČAJ za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj

Raspisivač/investitor natječaja je Ministarstvo branitelja, Savska cesta 66, 10 000 Zagreb, OIB: 95131524528, Tel: 01/2308-833, 01/2308-524, fax: 01/2308-894 Internetska adresa: www.branitelji.hr Adresa elektroničke pošte: [email protected] Odgovorna osoba Raspisivača je: ministar Predrag Matić

Organizator/provoditelj natječaja je Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB: 01/75866788318, tel 01/777-21-06, fax 01/455-10-12, internetska adresa: www.gin.hr, adresa elektroničke pošte : [email protected], odgovorna osoba: direktor Bogomir Hrnčić, dipl.ing.arh.

Procijenjena vrijednost je 245.000,00 kn, temelji se na iznosu nagradnog fonda i procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ili sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Svrha i cilj natječaja jest dobiti najbolje primjenljivo idejno likovno, urbanističko-arhitektonsko i krajobrazno rješenje spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj u parku na Šetalištu Braće Radić u Slavonskom Brodu, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i propisima koji proizlaze iz zakona.

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 43/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh ili mag.ing.arh., dok ostali članovi autorske grupe, ovisno o rješenju mogu biti akademski kipari, akademski slikari, krajobrazni arhitekti i sl. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

ROKOVI:

 • početak Natječaja: 13. siječnja 2015. godine
 • rok za postavljanje pitanja: 30. siječnja 2015. godine
 • rok za predaju radova: 16. ožujka 2015. godine do 16 h u Ministarstvu branitelja, Savska 66, Zagreb, bez obzira na način dostave.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 8-15/SB-LUAK/NJN.

Ev. br. nabave: 04/2014-JN

NAGRADE:

 • I nagrada: 50.000,00 kn netto
 • II nagrada: 37.500,00 kn netto
 • III nagrada: 25.000,00 kn netto
 • IV nagrada: 12.500,00 kn netto

Natječajna dokumentacija pripremljena je u digitalnom obliku i može se preuzeti iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.hr bez naknade. Pitanja se dostavljaju elektronskom poštom na adresu [email protected] do 30. siječnja 2015. godine. Pisani odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva branitelja www.branitelji.hr do 06. veljače 2015. godine.

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

 • 1. Vesna Nađ , dipl. iur., zamjenica ministra, Ministarstvo branitelja
 • 2. Akademkinja Marija Ujević Galetović , akad. kip., HAZU
 • 3. Prof. Nenad Fabijanić , Arhitektonski fakultet
 • 4. Prof. Peruško Bogdanić , Akademija likovnih umjetnosti
 • 5. Tonko Zaninović , dipl.ing.arh., Hrvatska komora arhitekata
 • 6. Josip Zanki , akad. slikar, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
  1. Julijana Rosandić , predsjednica, Zajednica udruga civilnih stradalnika Dom. rata Hrvatske
 • zamjenici članova:

  Rašeljka Bilić-Boras , dipl. pov. umj., Ministarstvo kulture

  Adriana Pozojević , dipl.ing.arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

 • stručni savjetnici:

  Ivana Posavec Krivec , dipl. iur., Hrvatski Sabor

  Hrvoje Andrić , prof., dogradonačelnik, Grad Slavonski Brod

 • tehnička komisija:

  iljana Brebrić , dipl. ing. arh., Studio A d.o.o.

  Ivanka Bušić , dipl. sociolog, voditeljica službe, Ministarstvo branitelja

 • tajnica Natječaja: Ana-Marija Ćosić , dipl.ing.arh., Studio A d.o.o.