Novosti

10.10.2014. // NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Sportsko edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)

JAVNI, OTVORENI, ZA REALIZACIJU,

U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonskog rješenja SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)

Raspisivač/investitor Natječaja je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, OIB 25329931628, kojeg zastupa dekan, prof.dr.sc. Damir Knjaz

Organizator/provoditelj Natječaja je Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/!, 10000 Zagreb, OIB 01152649489, koje zastupa predsjednik Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

Svrha i cilj Natječaja su dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-edukacijskog centra KIF-a kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), u daljnjem tekstu ZJN, ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada MAGISTAR STRUKE ILI DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE I URBANIZMA ILI NOSITELJ DRUGE JEDNAKOVRIJEDNE TITULE. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru.

ROKOVI:

 • početak Natječaja: 10. listopada 2014. godine
 • rok za postavljanje pitanja: 24. listopada 2014. godine
 • rok za predaju radova: 9. prosinca 2014. godine do 16 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 187-14-ZG-IAU.

NAGRADE:

 • I nagrada: 82.000,00 kn netto
 • II nagrada: 66.000,00 kn netto
 • III nagrada: 50.000,00 kn netto
 • IV nagrada: 40.000,00 kn netto
 • V nagrada: 26.000,00 kn netto
 • otkupi: 4 x 16.500,00 kn netto

Natječajne podloge Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 09 – 16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/550 9705, fax. 01/481 6197, e-mail: [email protected].

Nakon izvršene narudžbe, natječajna dokumentacija bit će dostavljena poštom (uz plaćanje poštarine), elektroničkom poštom, prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja) ili osobnim preuzimanjem u Udruženju hrvatskih arhitekata.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom od 09 do 16 sati u UHA-i, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, te u županijskim i gradskim društvima arhitekata.

Identitet osoba kojima se dostavlja natječajna dokumentacija nije poznat Ocjenjivačkom sudu, Tehničkoj komisiji, Stručnim savjetnicima ni Tajniku natječaja.

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

 • 1. prof. Igor Franić , ovlašteni arhitekt, predsjednik Ocjenjivačkog suda
 • 2. prof. Damir Knjaz , dopredsjednik Ocjenjivačkog suda
 • 3. prof.dr.sc. Bojan Baletić , dipl.ing.arh.
 • 4. izv.prof. mr.sc. Leo Modrčin , dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
  1. doc.dr.sc. Tomislav Krstičević
 • zamjenica člana: v.pred. Marina Bertina , dipl.ing.arh.

  • stručni savjetnici: Štefica Mihalić , dipl.ing.građ., Fedor Cvitaš , dipl.ing.arh.
 • tehnička komisija: Miron Hržina , dipl.ing.arh., Mislav Kuzmanić , dipl.ing.arh.

 • tajnica Natječaja: dr.sc. Kristina Careva , dipl.ing.arh. - predstavnik DAO

Raspisivač zadržava pravo da zbog stručnih razloga angažira dodatnog stručnog savjetnika.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA