Novosti

01.09.2014. // NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)

Arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)

INVESTITOR I RASPISIVAČ: TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin, OIB: 18115028597, Telefon: 042/500 050, Internetska adresa: http://www.tp-vz.hr/ , kojeg zastupa direktor, mr.sc. Andrija Petrović dipl.inf., tel: 042/500 050, e-mail: [email protected]

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: [email protected],

SVRHA I CILJ NATJEČAJA je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka, kojim će se odrediti i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja.

Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Općim uvjetima natječaja.

ROKOVI:

 • početak Natječaja: 1. rujna 2014. godine
 • rok za postavljanje pitanja: 19. rujna 2014. godine
 • rok za predaju radova: 3. studenog 2014. godine

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 176-14-0S-IA.

NAGRADE:

 • I nagrada: 80.000,00 kn netto
 • II nagrada: 65.000,00 kn netto
 • III nagrada: 55.000,00 kn netto
 • IV nagrada: 45.000,00 kn netto
 • V nagrada: 35.000,00 kn netto

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija: OPĆI UVJETI NATJEČAJA PROGRAM NATJEČAJA (tekstualni i grafički dio). Natjecatelji mogu preuzeti natječajne podloge u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: [email protected], nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom, uz plaćanje naknade poštanskih troškova

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:

 • 1. Vedran Kögl , dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja
 • 2. mr.sc. Andrija Petrović , dipl.inf., - predstavnik raspisivača
 • 3. Darinka Brakus , dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
 • 4. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja - predstavnik raspisivača
  1. Alenka Piberčnik , dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
 • zamjenik člana: Valentina Fištrek , dipl. ing. arh. - ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja

 • stručni savjetik: Eduard Vitković , dipl.ing.stroj.

 • tehnička komisija: Maja Kireta , dipl.ing.arh. - predstavnik raspisivača; Antonija Bogadi , dipl.ing.arh. - predstavnik provoditelja

 • tajnica Natječaja: Tanja Martinec , dipl.ing.arh. - predstavnik provoditelja

OPĆI UVJETI