Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „18“

Autor ne pristaje na objavu imena

Autor rješenjem u velikoj mjeri premašuje zadane gabarite arheološki istraženog lokaliteta, čime izlazi iz programski zadanih smjernica.
Prezentacija istražene arheologije ostaje na margini ili ispod ostakljenih podnih ploha.
Režim pristupa do konferencijske dvorane iz glavnog ulaznog hall-a je poddimenzioniran. Sama dvorana teško funkcionira kao jednodijelna, zbog tlocrtne geometrije i rastera stupova postavljenih unutar prostora dvorane, u osima internih stubišta.
Komunikacijska shema gornjih etaža neracionalno se nosi sa zadanim programom uz pozicioniranje učionica bez dnevnog osvjetljenja i prirodnog prozračivanja.