Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „17“

Karla Sršen, mag.ing.arch.
Antonela Tojčić, dipl.ing., ovlaštena arhitektica
Vlade Udovičić, mag.ing.arch.
Konzultanti: prof.dr.sc. Ranko Goić, dipl.ing.el. (energetika), Stipe Vodopija, mag.ing.el. (energetika), Nikola Delić, mag.ing.aedif. (statika), Jakov Oreb, mag.ing.aedif. (statika)

Uvlačenje okružja u mikrourbanizam zgrade, uz primjereno gradiranje prostora kvaliteta je ovog rada. Prezentacija arheologije nije izostala, ali nije ni primaran motiv.
Tlocrtno i organizacijski rad je čitljiv uz afirmiranje javnih prostora po etažama i uvlačenje manjeg atrijskog prodora. U proces arhitektonskog projektiranja sadržajno se uključuje i energetska komponenta.
Rad premašuje programski zadanu površinu, uz neracionalnu podrumsku etažu na razini -2. Konferencijska dvorana teško funkcionira kao četverodijelna.
Konstruktivna natuknica o rješenju masivne konzole nije tretirana u razmjeru s problematikom.
Kvalitetan odgovor na sadržaj programskog zadatka u tlocrtnoj dispoziciji izostao je u ukupnoj prezentacijskoj slici zgrade.