Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „16“

  1. SBS ENGINEERING GROUP SP. ZO.O, Poland Maher Matar, Lead Designer and Managing Partner Tomasz Giefert, Architect Anna Kowal, Architect Piotr Ehrenhalt, Architect Joanna Tomecka, Architect Joanna Rys, Architect Karolina Rachwal, Architect Anna Eckes, Architect Assistant
  2. grAdit d.o.o., Hrvatska Nikica Tabain, arhitekt Nikola Šimunović, arhitekt Matej Antolković, arhitekt Neva Horvat, arhitektica Danijel Grbeša, arhitekt Tina Bilić, arhitektica Zrinka Mirosavljević, arhitektica Sandra Unterajner, arhitektica Goran Vuković, arhitekt Amadea Finek, arhitekt Stjepan Čagalj, arhitekt

Zgrada je gotovo kompaktna forma, cezurirana u dijelovima arheološkog nalazišta i ulaza, koje je prezentirano kroz dva zasebna segmenta, no na sjeverozapadnom uglu zgrada se dijelom gradi preko artefakata.
Urbanistički je jasna, snažna ulazna poveznica zgrade s okruženjem, koja vodi do središnje pozicioniranog natkrivenog atrija sagledivog u cijelosti, u koji je umetnuta amfiteatralno organizirana četverodijelna dvorana, bez sumjerljivog odnosa s višim etažama.
Kružna komunikacijska shema po gornjim etažama prati logiku središnjeg atrija, ali ga ne afirmira dosljedno i završava dijelom u slijepim traktovima. Rezultat su prostori na posljednje tri etaže orijentirani prema atriju, koji se prozračuju isključivo prisilno, uz nedostatak dnevnog svjetla.
Konstruktivno rješenje primjenom snažne, višeetažne rešetke za premoštenje središnjeg dijela je korektno, ali nedosljedno i nejasno arhitektonski prezentirano, gotovo skriveno.
Introvertiranost zgrade očituje se na pročeljima koja su velikim dijelom angažirana u energetskoj proizvodnji putem brisesoleja, koji pridonose dobro razrađenom energetskom konceptu s velikom mogućnošću nadogradnje.