Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „15“

Dario Šišak
Danira Rubeša
Jelena Mance

U početnim etažama prihvatljivo izostavljen arheološki lokalitet ostaje neprezentiran. Od samog, nedovoljno jasno riješenog ulaza, nadalje kroz sve etaže, komunikacija kroz zgradu vođena je izrazito dugim linearnim trajektorijama unutar 'H' tlocrtne sheme, uz naglašeno izdužene korisne prostore središnjeg dijela, nedovoljno osvijetljene i provjetravane.
Konstruktivna logika zgrade dijelom se mimoilazi s organizacijom prostora.
Elementi zasjenjenja s elektro-modulima na pročelju prezentirani su isključivo na razini tehničke primjene, a očekivana komponenta izražajnije prezentacije je nažalost izostala. Ovako započet energetski koncept ostaje u konačnici nedorađen.