Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „14“

Tomislav Krajina
Suradnici: Nina Podrug, Mislav Krajina, Vlado Nigojsević (termotehnika), Joško Žanić (elektrotehnika)

Rad dvodimenzionalnom arheološkom rasteru daje pohvalnu treću dimenziju, provukavši ga kroz nadzemne etaže, no samozadane principe negira gradnjom na zapadnom dijelu arheološkog nalazišta. Predviđa se i značajan iskop van arheološki istraženog područja, što predstavlja nemali vremenski i financijski teret naručitelju. Koncept arheološkog rastera dopire na ne baš posve jasan način do petog pročelja kroz ostale etaže.
Dobrim uvlačenjem glavnog ulaza bliže težištu tlocrta očekuju se preglednije vertikalne poveznice kroz sve razine tlocrta, no one završavaju na velikom broj (osam) obodnih vertikalnih traktova južnog i sjevernog pročelja, čime se umanjuje mogućnost prirodnog dnevnog osvjetljenja i prozračivanje. Rješenje konferencijske dvorane ne omogućava četverodijelno korištenje.
Međusoban kontrast formi i materijala prezentiranih na pročeljima u završnom je rezultatu preopširno prezentiran.
Energetski je segment u arhitektonskom dijelu projekta podređen početnom konceptu, a u daljnjoj razradi dan na razini natuknice.