Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „12“

Tonći Vlahović
Ivan Samac

Autorski pristup organizacije programskog zadatka u kompaktnoj formi, nešto smjelijeg rješenja protočne prizemne etaže, rezultira klasičnom funkcionalnom shemom ostalih nadzemnih etaža, bez konceptualnog arhitektonskog pomaka.
Primjena izraženog energetskog koncepta zgrade na prezentirani način dovodi do tlocrtnog rasporeda koji nedostatno koristi prirodnu osvijetljenost prostorija i mogućnost prirodnog prozračivanja, što se da iščitati iz prilično snažne introvertiranosti zgrade i statičnosti pročelja.
Analitički dobro sagledan i prezentiran sadržaj neposrednog urbanog okružja ne akceptira u dovoljnoj mjeri prisutnost arheološke baštine, te je gotovo izuzima iz ponuđenog rješenja, kako zgrade tako i vanjskih prostora.
Iako primjena energetskih smjernica u svim odrednicama rješenja zgrade dominira, promišljanje ove komponente nije do kraja elaborirano i privedeno razrađenijem konceptu.