Natječaji

06.04.2021. // RAD POD ŠIFROM „01“

Tin Sven Franić
Vanja Rister
Ana Martinčić Vareško
Sara Matošević
Suradnici: Luka Čižmek, Davor Pavlović

Autorski pristup rješenju programskog zadatka je u vidu kompaktne forme zgrade. Glavni oblikovni akcent je konzolni istak gornjih etaža iznad glavnog ulaza, te horizontalni i vertikalni istaci odabrani sukladno orijentaciji.
Funkcionalna dispozicija je čista, logična i čitljiva, organizirana oko centralnog atrija oko kojeg je formirana kružna komunikacija te četiri vertikalne komunikacijske jezgre.
Autori rješenjem premašuju zadane gabarite arheološki istraženog lokaliteta čime izlaze iz programski zadanih smjernica.
Atrij je nedostatnih dimenzija za adekvatno osunčanje prostora koji su na njega orijentirani te, premda centralni prostorni element, nedovoljno sudjeluje u cjelini. Učionice uz atrij imaju lošu proporciju, uske su, a duboke.
Odabrani konstruktivni raster, gusta struktura, nije u najboljem skladu s tlocrtnom dispozicijom te na pojedinim mjestima tvori nelogičan višak konstrukcije.
Kongresna dvorana ne funkcionira kao amfiteatralna u cjelini.
Oblikovanje zgrade je korektno, ali nedovoljno afirmira tehnološke sadržaje zgrade.
Energetsko rješenje zgrade je na razini minimalne dostatnosti, više kao konceptualna shema koju tek treba obraditi.