Novosti

25.08.2020. // Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: [email protected]; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: [email protected] , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja nove zgrade dječjeg vrtića u Brezovici.

Više

25.08.2020. // Natječaj za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

HRVATSKA LUTRIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu.

RASPISIVAČ I NARUČITELJ natječaja je Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb, OIB: 27905228158; telefon: +385 1 6164 877; e-mail: [email protected]; https://www.lutrija.hr/
odgovorna osoba: predsjednik Uprave Mario Musa, MBA

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: [email protected] , www.daz.hr,
odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja za realizaciju, u jednom dijelu anketnog, je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Hrvatske Lutrije d.o.o. s pratećim sadržajima u Zagrebu, predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Raspisivač javnog natječaja, Hrvatska lutrija d.o.o. namjerava izgradnju na ovoj parceli razvijati u dvije faze:
- u prvoj fazi planira poslovnu zgradu sa minimalnim pratećim sadržajima za potrebe vlastitih zaposlenika i poslovnih procesa, veličine kako to dopušta prostorni plan od najmanje 11.491m2; ova faza je dio predmetnog natječaja za realizaciju,
- u drugoj fazi planira dodatne sadržaje kao proširenje i nadopunu vlastitih i drugih potreba, a do ispunjenja potencijala parcele kako je to definirano prostornim planom s narednih 11.491m2; ovaj dio planiranih potencijala u natječaju se obrađuje na anketnoj razini.

Više

17.08.2020. // N A T J E Č A J ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA – ZICER – U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
provodi

JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI
N A T J E Č A J
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU

Registarski broj Natječaja pri Hrvatskoj komori arhitekata: 67-18/OS-A/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja: E-MV-06/2020

CPV: 71242000-6

Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

Arhitektonski natječaj se provodi u okviru projekta „Znanstveno-istraživački centar
elektrotehnike i računarstva - ZICER“ (KK.01.1.1.09.0026) prijavljenog u okviru Poziva za
dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, Referentna oznaka
Poziva: KK.01.1.1.09.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.118.350,00 kn, pri čemu će ukupni iznos od 9.118.350,00
kn biti sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više

15.07.2020. // UHA - GODIŠNJA IZLOŽBA OSTVARENJA U 2019.

DIGITALNA ARHIVA RADOVA PRIJAVLJENIH NA GODIŠNJU IZLOŽBU OSTVARENJA U 2019. GODINI DOSTUPNA NA http://gio.uha.hr/

Više

10.07.2020. // P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu

Udruga TIGAR 90/91 raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu.

Više