Novosti

25.08.2020. // Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: [email protected]; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: [email protected] , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja nove zgrade dječjeg vrtića u Brezovici.

Više

17.08.2020. // N A T J E Č A J ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA – ZICER – U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)
provodi

JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI
N A T J E Č A J
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU

Registarski broj Natječaja pri Hrvatskoj komori arhitekata: 67-18/OS-A/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja: E-MV-06/2020

CPV: 71242000-6

Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

Arhitektonski natječaj se provodi u okviru projekta „Znanstveno-istraživački centar
elektrotehnike i računarstva - ZICER“ (KK.01.1.1.09.0026) prijavljenog u okviru Poziva za
dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, Referentna oznaka
Poziva: KK.01.1.1.09.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.118.350,00 kn, pri čemu će ukupni iznos od 9.118.350,00
kn biti sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više

15.07.2020. // UHA - GODIŠNJA IZLOŽBA OSTVARENJA U 2019.

DIGITALNA ARHIVA RADOVA PRIJAVLJENIH NA GODIŠNJU IZLOŽBU OSTVARENJA U 2019. GODINI DOSTUPNA NA http://gio.uha.hr/

Više

10.07.2020. // P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu

Udruga TIGAR 90/91 raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu.

Više

05.06.2020. // NATJEČAJ za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU „ŠRC KORANA“ U KARLOVCU

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti
U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I   N A T J E Č A J
za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu
UPU „ŠRC KORANA“ U KARLOVCU 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 082/20
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 93-20/KA-UA/NJN 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac, OIB: 25654647153 telefon: 047/628 102 e-mail: [email protected] odgovorna osoba: gradonačelnik Damir Mandić

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489 telefon: 01/4816 151 e-mail: [email protected] odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., predsjednica

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti, urbanističko – arhitektonski izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU „ŠRC KORANA“.

PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja „ŠRC Korana“.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj natječaja je iznalaženje najboljeg idejno urbanističko-arhitektonsko rješenja uređenja prostora „ŠRC Korana“ koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju na desnoj obali Korane u središtu grada Karlovca.

Nagrađeni radovi koristit će se kao stručne urbanističko-arhitektonske podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja “ŠRC Korana”.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Više